https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO198 an entity of type: kategorie-orgánů-veřejné-moci

xsd:date 2021-02-03 
xsd:string KO198 
Všechny státní orgány 

blank nodes

xsd:string § 1 a 2 zákona č. 2/1969 Sb. - Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 

data from the linked data cloud