https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/kategorie-ovm/KO129 an entity of type: kategorie-orgánů-veřejné-moci

xsd:date 2020-01-30 
xsd:string KO129 
Ministerstva a další ústřední správní úřady (§ 1 a § 2 z. 2/1969 Sb.) 

blank nodes

xsd:string § 1 zákona č. 2/1969 Sb. - Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 
xsd:string § 2 zákona č. 2/1969 Sb. - Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 

data from the linked data cloud